N2000 - Trascau - Administrația

Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău reprezintă o structură GAL MMTMM, în conformitate cu OUG 57/2007 cu modificările ulterioare și Contractul de administrare nr 1/01.03.2011 între Ministerul Mediului si Pădurilor și GAL MMTMM.
Scopul Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău este asigurarea stării de conservare bună pentru habitatele și speciile de interes comunitar prezente pe teritoriul celor două situri Natura 2000

Contract Administrare