Atribuirea custodiilor pentru suprafețe din situl Natura 2000 Trascău

În conformitate cu Articolul 3.3, alineatul K, din contractul de administrare nr. 1/01.03.2010, încheiat între Minisreul Mediului și Pădurilor și GAL MMTMM, Administrația siturilor N2000 Trascău are dreptul „să încheie conveții de custodi cu terțe persoane juridice sau fizice cu specializate în managementul unor habitate specifice cu privire la unele părți din aria naturală protejată, de exemplu, peșteri,puncte fosilifere etc., în baza unor proceduri similare atribuirii în custodie și în baza unui act simiar modelului de convenție de custodie;”
Conform art. 5 alineatul 3 din Regulamentul Siturilor N2000 Trascău: „Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău, poate atribui la rândul ei spre administrare unor entităţi juridice interesate, rezervații naturale de interes național, sau părți clar definite cuprinse în ROSPA0087 Munții Trascăului și ROSCI0253 Trascău”.

Info

Pentru detalii legate de preluarea în cusodie a unor părți din siturile Natura 2000 Trascău contactați Administrația.

Macaveiu Lucian, Tel 0744998590, Fax 0258813947

E-mail contact@n2000trascau.ro