Munții Trascău

Localizare

Munții Trascău repezintă latura estică a Munților Apuseni, fiind delimitați între valea Arieșului, valea Ampoiului, Dealurile Feleacului și culoarul Mureșului. Limita vestică, spre Munții Metaliferi este mai puțin clară, deoarece apare în partea de sud o legatura strânsă între cele două grupe montane. Aceștia se desfașoară pe direcția SSV – NNE, cu o lungime de aproximativ 75 km, si o lațime medie de 40 km.

Geologie

In ceea ce privește structura petrografică, putem spune că pentru Munții Trascău importanța cea mai mare o au calcarele, datorită evidențierii lor în relief. Datorită prezenței acestei roci solubile se poate observa o carstificare intensă, evidentă, cu multe sectoare de chei, platouri carstice și pesteri, precum și martori de eroziune, masive și klippe calcaroase. Calcarele sunt dispuse sub forma a 3 lamele longitudinale puternic erodata, care iesă periodic la actual. Alături de calcare din structura Trascaului fac parte sisturi cristaline şi fliș cretacic care dau naştere reliefului specific acestora. Demnă de menţionat este şi prezenţa ofiolitelor, roci magmatice efuzive, care apar izolat, evidențiidu-se în relief sub printr-o serie de forme de tip ruiniform: piramide, stalpi și trunuri, care au la bază acumulari de grohotiș.

Hidrografie

Rețeaua hidrografică a Munțiilor Trascău are caracter transversal, majoritatea văiilor străbătând grupa de la vest spre est, principalul colector fiind Mureșul. Cele mai importante vai sunt (de la nord spre sud): Tureni, Hașdate, Arieș, Aiud, Râmeț, Galda, Ighiu, Ampoița. Cu excepția Arieșului toate formează sectoare de chei la intersecția cu lamelele calcaroase.
Demn de menționat este lacul Iezerul Ighel, un lac carstic format într-o depresiune a Platoului carstic Ciumerna.

Climă

Clima este continental moderată, cu o etajare, în funcţie de altitudinea reliefului. Ea este determinată, în afară de poziţia geografică a masivului, de circulaţia generală a atmosferei şi de structura suprafeţei active. În masiv, ca de altfel în toată grupa Munţilor Apuseni, predomină influenţa circulaţiei vestice, care aduce mase de aer umed iar peste acestea se suprapun influenţele sudice şi sud-vestice ce aduc mase de aer cald tropical. De asemenea, este prezentă şi o circulaţie nordică şi nord-estică care permite pătrunderea aerului rece de origine polară sau artică. O caracteristică aparte a climei Munţilor Trăscău o constituie existenţa topoclimatului cu efect de fohn, prezent pe versanţii estici ai Munţilor Apuseni, spre Culoarul Mureşului. Aici primăverile sunt timpurii, verile calde şi senine, precipitaţiile mai reduse, iar toamnele sunt lungi şi însorite.

Arii protejate în Munții Trascău

LIMITELE MUNȚIILOR TRASCĂU