Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău, și Muntele Mare

Grupul de Acțiune Locală - Munții Metaliferi, Trascău, Muntele Mare este o asociație cu personalitate juridică, ce reprezintă un parteneriat public-privat, constituit din reprezentanți ai sectorului public, privat și civil din arealul celor treu subdiviziuni montane.

Scopul GAL MMTMM este dezoltare durabilă a comunităților din zonă, și adiacente acesteia.
Obiectivele pe care GAL MMTMM și le propune prin Strategia de Dezvoltare Locală sunt:

În prezent asociația are 57 de membri.

Administrația Siturilor Natura 2000 Trascău reprezintă o structură GAL MMTMM, în conformitate cu OUG 57/2007 cu modificările ulterioare și Contractul de administrare nr 1/01.03.2011 între Ministerul Mediului si Pădurilor și GAL MMTMM.
Scopul Administrației Siturilor Natura 2000 Trascău este asigurarea stării de conservare bună pentru habitatele și speciile de interes comunitar prezente pe teritoriul celor două situri Natura 2000

Membrii GAL MMTMM

Sector public

Sector privat