Managementul siturilor N2000 - Trascau

Începând din anul 2010 până în iunie 2016, CETM Albamont a implementat proiectul ”Elaborarea Planului de management integrat al ROSCI0253 Trascău și ROSPA0087 Munții Trascău” co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Socială prin POS Mediu, Axa 4. Obiectivul principal al acestui proiect a fost, după cum îi spune și numele, elaborarea Planului de management al siturilor Natura 2000 Trascău.
Ca urmare a activităților derulate prin proiect, prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.526 din 28 iulie 2016, a fost aprobat Planul de management al ROSPA0087 Munții Trascăului, ROSCI0253 Trascău, ROSCI0300 Fânațele Pietroasa-Podeni, ROSCI0035 Cheile Turzii, ROSCI0034 Cheile Turenilor precum și a celor 35 de arii naturale protejate de interes național de pe suprafața acestora, precum și Regulamenul acestora.

Documentele pot fi descărcate de la următoarele link-uri:

Planul de management,
Regulamentul;

DR