SPA Trascău

Datele sitului sunt preluate din Formularul standard al sitului, aprobat prin O.M. nr. 1964 din 2007, modificat de HG 921/2011.
Sit: ROSPA0087
Numele Sitului: Munții Trascăului
Relația cu alte situri Natura 2000: se suprapune parial cu situl ROSCI0253 Trascău

LOCALIZAREA SITULUI:
Locaţia centrului sitului: 23.2910 E/ 46.2110 N
Altitudine: Minimă 258, Maximă 1419, Medie 763
Suprafaţa: 93.189 Ha
Regiuni Biogeografice: Continentală, Alpină
Limite: clik pt limite Google Earth

INFORMAŢII PRIVIND ECOLOGIA SITULUI
Specii criteriu conform Anexa I Directiva 79/409/EEC (Directiva Păsări)

Nr. Crt.
Denumirea Ştiinţifică

Denumirea Comună

Cod N200
Populaţia
Rezidentă
Migratoare
Cuibărit
Iarna
În pasaj
1
Pescăruşul albastru
A229
3-5 p
2
Fâsa de câmp
A255
15-20 p
3
Acvila de munte
A091
12-13 p
4
Acvila țipătoare mică
A089
3-6 p
5
Ierunca
A104
80-100 p
6
Buha mare
A215
5-8 p
7
Caprimulg
30-50 p
8
Barza albă
A031
500-700 i
9
Barza neagră
A030
2-3 p
10
Șerpar
A080
1-2 p
11
Erete de stuf
A082
30-40 i
12
Erete vânăt
A082
10-20 i
10-20 i
13
Erete sur
A084
15-26 i
14
Cristel  de câmp
A122
30-40 p
15
Ciocănitoare de stejar
A238
250-400 p
16
Ciocănitoare cu spate alb
A239
320-360 p
17
Ciocănitoara neagră
A236
120-140 p
18
Vânturel de iarnă
A098
3-5 i
19
Șoimul călător
A103
5-8 p
20
Muscar gulerat
A321
18000-25000 p
21
Muscar mic
A320
800-1100 p
22
Sfrâncioc roșiatic
A338
1500-2500 p
23
Ciocârlie de pădure
A246
2000-2700 p
24
Viespar
A072
40-60 p
50-80 i
25
Ghionoaie sură
A234
380-420 p